Operator wózka widłowego/Оператор виделкового навантажувача

OTTO Work Force Solutions Sp. z o.o. jest jedną z wiodących firm wśród agencji pracy i doradztwa personalnego, która oferuje pracę w Polsce. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Operator wózka widłowego

/OTTO Work Force Solutions Sp. z o.o – це одна із провідних фірм серед агенцій працевлаштування та персонального консалтингу, котра пропонує роботу у Польщі. На даний момент пропонуємо працевлаштування на посаді:
Оператор виделкового навантажувача

Liczy się dla nas Twoje zaangażowanie i chęć do pracy. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, pewne, stabilne zatrudnienie, pomoc ukraińskojęzycznego pracownika.
Nie masz wizy? Pomożemy Ci załatwić bezpłatnie wszelkie formalności. Jesteś zainteresowany?
Wyślij do nas swoje CV.
/ Головне для нас – твоє прагнення і бажання працювати. Ми пропонуємо привабливу заробітну плату, безкоштовне житло, надійне, стабільне працевлаштування, допомогу україномовного працівника. Не маєш візи? Ми безкоштовно допоможемо вирішити усі формальності. Зацікавлений? Надішли нам своє резюме.

Oferta pracy tymczasowej/Пропозиція тимчасового працевлаштування

Nr ref: AT/WW /07/17

Oczekujemy od Ciebie/ Ми очікуємо від Вас
Uprawnienia na wózki widłowe/дозвіл на керування вилочним навантажувачем
Odpowiedzialność/Відповідальність
Umiejętność organizacji czasu pracy/Вміння організовувати робочий час

Oferujemy/ Ми пропонуємо
Umowę o pracę tymczasową/ Працевлаштування на підставі трутового договору.
Atrakcyjne wynagrodzenie/ Привабливі фінансові умови
Zakres obowiązków/ Обов’язки
Załadunek i rozładunek transportów/Завантаження і розвантаження транспорту
Prace magazynowe/Роботи на складах
Umieszczenie asortymentu w regałach magazynu/Розміщення асортименту на полицях складу

Zainteresowane osoby o wysłanie CV na adres atyszer@ottoworkforce.pl z dopiskiem Nr ref: AT/WW /07/17

Зацікавлених осіб просимо надсилати резюме на електронну пошту atyszer@ottoworkforce.pl з дописом Nr ref: AT/WW /07/17

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i załączonych dokumentach dla celów aktualnej i przyszłych rekrutacji, w tym weryfikację prawdziwości tych dokumentów i zawartych w nich informacji.”

Administratorem danych osobowych jest OTTO Work Force Polska Sp. z o.o. z siedzibą na Bielanach Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 50-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (nr 2590). Dane osobowe będą przetwarzane dla celów aktualnej i przyszłych rekrutacji, a ich podanie jest dobrowolne. Dane mogą być udostępniane potencjalnym pracodawcom, a także innym podmiotom prowadzącym rekrutację. Informujemy o prawie wglądu do danych osobowych, ich poprawiania.

/ Будь ласка, внесіть в резюме допис:

Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, що містяться у цьому резюме та інших, надісланих мною документах, в цілях актуальної і майбутніх процесах рекрутації, а також можливу перевірку достовірності наданих мною документів і даних, що містяться в них.
Адміністратором персональних даних є OTTO Work Force Polska Sp. z o.o. , що знаходиться в м. Біляни Вроцлавські, вул. Шведська 5, 55-040, Кобєжице, внесена до реєстру суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні під номером 2590. Особисті дані будуть оброблятися в цілях актуальної і майбутніх процесах рекрутації, їх надання є добровільним. Дані можуть бути передані потенційним роботодавцям, а також компаніям, що пов’язані з адміністратором персональних даних. Інформуємо про право доступу до персональних даних, їх правки.